Bestilling av abonnement
Samningen
Samnanger Bladlag AS - Reistadliane 22 - 5652 ÅRLAND
56 58 77 05 - post@samningen.no - www.samningen.no
 
Ved bestilling av abonnement på Samningen vil du få tilgang til våre digitale utgåver med det same. Stadfestinga du mottek på e-post inneheld eit abonnementsnummer du kan nytta til å registrera deg som digital brukar på samningen.no. I tillegg får du papiravisa tilsendt i posten. Vil du ikkje motta papiravisa, kryssar du av for elektronisk nedanfor. Abonnementsprisen er den same uansett korleis du ønskjer å lesa avisa.
  Velg abonnement:  
  
 
Etternamn:
Førenamn:
C/O adresse:
Adresse:
Postnr. / Stad:
E-post adresse:
Gjenta e-post adresse:
Mobilnummer:
Faktura E-post adresse:
Velg faktureringsmåte:

Du mottek stadfesting på e-post
 
 
 
_____________________________________________________________________________

Copyright © 2017-23 (ART) Akershus Reklame Team AS All rights reserved